Mail service

Alle med et subdomæne – altså egen hjemmeside
(f.eks. viggo.mortensgaard) kan også få mailadresse i den forbindelse
som viggo@mortensgaard.dk

Hvis Viggos kone hedder Olga, så får hun:
olga@mortensgaard.dk
og børnene det samme

Der er en udbredt misforståelse omkring navne i mailadresser
men du kan – i mailadresser – bruge store/små bogsteder som du har lyst til
det gør ingen forskel overhovedet

Har man betalt for egen hjemmeside
så koster egen mailadr til alle i husstanden ikke noget

MEN!!!

Vi er ikke et webhotel
og vores webmand kan ikke sidde og servicere milboxe

derfor skal du først oprette en malbox et andet sted – f.eks. en gmail.com, hotmail.com, o.s.v.

Mailadresen på mortensgaard.dk videresender i selvsamme sekund til din egen mailbox

Altså når nogen spørger Viggo om hans egen mailadresse
så fortæller han sandheden: viggo@mortensgaard.dk